Betonmortelcentrale Gorkum:

verkoop, productie en transport van direct verwerkbare betonmortel

Betonmortel

Een kwalitatief en hoogwaardig product met onbegrensde mogelijkheden

 

Beton van Betonmortelcentrale Gorkum voldoet aan de kwaliteitseisen conform NEN-EN 206 en NEN 8005. De beton wordt geleverd volgens diverse sterkte-, milieu- en consistentieklassen.

Volgens onderstaande tabel wordt inzichtelijk hoe deze prestatieklassen worden toegepast.

Sterkteklasse Maat voor de sterkte van beton Volgens opgave constructeur (in bestek)
Milieuklasse Maat voor de omgeving waaraan het beton wordt blootgesteld Volgens opgave constructeur (in bestek)
Consistentieklasse Maat voor de verwerkbaarheid van betonmortel Volgens opgave aannemer

Aanvullende eisen
Korrelgroep: Van belang voor verwerkbaarheid bijvoorbeeld bij hoge wapeningsdichtheid.
Chlorideklasse: Vooral van belang bij voorgespannen beton.

Verwerking
Zodra de eisen zijn gesteld waar de betonconstructie aan moet voldoen, is het van belang om te bepalen hoe de betonmortel verwerkt en nabehandeld moet worden. Door hier op de juiste manier zorgvuldig aandacht aan te besteden wordt een sterke en duurzame constructie gecreëerd.

In overleg tussen de uitvoerder van de stort en onze betontechnoloog dient de verwerkbaarheid worden bepaald. De verwerkbaarheid wordt uitgedrukt in consistentieklassen (zie tabel 1) en is gericht op het transport en het verdichten van de betonmortel, de vorm van de constructie en de hoeveelheid wapening in de constructie.

Consistentieklasse Verwerkbaarheid Voorbeeld
C1 Aardvochtig Stampbeton (wegenbouwbeton, machinale verwerking)
S2 Half plastisch Dikke constructie (massa beton)
S3 Plastisch Meest gebruikt voor o.a. funderingen, vloeren, e.d.
F4 Zeer plastisch Dunnere vloeren
F5 Vloeibaar Druklagen
SF1 Hoogvloeibaar/verdichtingsarm Bijzondere constructies (in overleg)
SF2/SF3 Zelfverdichtend Bijzondere constructies (prefab elementen)

Tabel 1: Overzicht consistentieklassen

Ondersteuning
Onze medewerkers beschikken over veel kennis van grond-, hulp- en vulstoffen. Daardoor kunnen zij voor elk bouwwerk, maar ook bij een bijzondere toepassing of een specifieke bouwwijze, ondersteuning bieden. Hierbij kan gedacht worden aan gewenste sterkte, snelle verharding, hoge vloeibaarheid of andere eisen voor de betonmortel.

Nabehandelen
Omdat er water in betonmortel zit is het belangrijk vers gestort beton in de beginfase tegen uitdroging te beschermen. Dit kan door het oppervlak vochtig te houden en af te dekken met folie of bij lage temperaturen te isoleren tegen kou. Het nabehandelen heeft als doel dat het water aan het oppervlak niet te vroeg verdampt. Als dit wel gebeurt kan de kwaliteit van constructie sterk verminderen. Een ander belangrijk onderdeel van nabehandelen is het beperken van de krimpspanningen in het oppervlak. Hierdoor worden plastische krimpscheuren voorkomen. Door het beton te isoleren worden grote temperatuurverschillen in het oppervlak weggenomen en daardoor de kans op krimpscheuren voorkomen.

Betonmortelcentrale Gorkum kan vele soorten beton leveren. Hieronder vindt u onze huidige soorten. Klik op de benaming om de specificaties en toepassingen ervan te lezen.

Monoliet vloeren

Monoliet vloeren zijn betonvloeren die na het storten monolitisch worden afgewerkt door het gebruik van een zogenaamde vlindermachine. Hierdoor onstaat een gladde en duurzame betonvloer. Bij monoliet afgewerkte bedrijfsvloeren gelden afhankelijk van de gebruiksfunctie, specifieke eisen voor onder andere de slijtvastheid, vlakheid, vloeistofdichtheid en vorstbestendigheid.

Bij het vaststellen van de betonsamenstelling dient naast bovengenoemde eisen ook met de volgende aspecten rekening te worden gehouden:

  • Gewenste verwerkbaarheid (consistentieklasse) van de betonspecie tijdens het storten
  • Opstijf- en bindingsgedrag in verband met het afwerken van de vloer
  • Warmteontwikkeling ten gevolge van hydratatie en de daarop volgende afkoeling
  • Sterkteontwikkeling op lange termijn in verband met de draagkracht van de vloer
  • Krimpgevoeligheid van het betonmengsel
Wegenbouw beton

Beton is uiterst duurzaam. Wegen van beton gaan minstens dertig jaar mee en hebben nauwelijks onderhoud nodig. Zowel de overheid als de weggebruiker bespaart hierdoor veel geld. Betonwegen zijn ongevoelig voor spoorvorming en dankzij de lichte kleur ook in het donker en bij slecht weer goed zichtbaar. Het is mogelijk bestaande wegen met een extra betonnen rijstrook te verbreden. Vooral voor weggedeelten die zwaar worden belast is dit een goede oplossing. Een belangrijk voordeel van betonverhardingen is de mogelijkheid ze in de omgeving in te passen. Dit kan worden bereikt met de keuze van het toeslagmateriaal, de afwerking van het oppervlak en de aanbreng van speciale texturen.

Toepassingsgebieden

  • Openbaar vervoer (er ontstaat geen spoorvorming)
  • Bedrijfsterreinen (geen verzakkingen of spoorvorming)
  • Fietspaden (comfortabel en een lage rolweerstand)
Vezelbeton

Door vezels toe te voegen aan betonmortel kunnen specifieke eigenschappen van beton worden beïnvloed, zoals het verhogen van de treksterkte, het verhogen van de taaiheid en het beheersen van de scheurvorming.

Toepassingen
Doordat vezelbeton in vele verschillende soorten samenstellingen kan worden geproduceerd, is dit type beton voor uiteenlopende constructies te gebruiken. Hierbij kan gedacht worden aan diverse soorten vloeren en wanden, maar ook aan tunnelbouw of funderingen.

Gekleurd beton

Er zijn verschillende methoden om beton kleur te geven. Een daarvan is het verwerken van pigmenten in het beton. De uiteindelijke kleur wordt mede bepaald door het soort cement, type kleurpigment, toeslagmaterialen en de vul- en hulpstoffen. Een niet te onderschatten invloed is ook de bekisting waar het beton in gestort wordt en de vlakheid van het oppervlak.

Toepassingen
Wie denkt dat beton alleen maar grijs kan zijn heeft het mis. Diverse kleuren zijn leverbaar en kunnen vooral worden terug gevonden in constructies voor esthetische toepassingen of voor signaleringsdoeleinden.

Vloeistofdichtbeton

Om bodemverontreiniging door indringing van milieubelastende vloeistoffen te voorkomen worden strenge eisen gesteld aan de kwaliteit van de terreinverhardingen, vloeren en/of wanden. Regelgeving stelt bepaalde eisen aan een constructie voordat deze als vloeistofdicht mag worden beschouwd. De grootste eis hierbij is natuurlijk dat een verontreinigde vloeistof niet door de constructie heen kan gaan. Een deskundige verwerking en nabehandeling van de speciaal vervaardigde betonmortel is van zeer groot belang voor de uiteindelijke kwaliteit van het beton in de vloeistofdichte constructie.

Zelfverdichtend beton

Zelfverdichtend beton is een betonsoort met een hoge verwerkbaarheid. Onder invloed van het eigen gewicht verdicht het zichzelf. Op die manier wordt de bekisting inclusief wapening, sparingen en andere instortingen, volledig gevuld en omhuld. Het zelfverdichtende beton behoudt daarbij zijn samenhang. Deze betonsoort kent diverse verwerkingsklassen en de afstemming hiervan moet vooraf vastgesteld worden tussen de aannemer en de medewerkers van de betoncentrale.

Schuimbeton

Schuimbeton is een cementgebonden materiaal met een lage volumieke massa. Het gewicht van schuimbeton kan variëren van ongeveer 400 kg tot 1600 kg per m3. Dit is een fors verschil met normaal beton met zijn gewicht van circa 2400 kg per m3. Schuimbeton wordt in tegenstelling tot normaal beton niet vervaardigd met grind, maar bestaat voornamelijk uit cement, water, hulpstof en schuim. Eventueel wordt dit nog aangevuld met fijn zand of een ander licht toeslagmateriaal. Deze betonsoort kan niet met de bekende betonpompen in het werk gebracht worden. Er zijn speciale auto’s voor ingericht, zodat het schuimbeton in het werk verpompt kan worden. Schuimbeton is zeer vloeibaar, dus het laat zich verder goed transporteren en verwerken. In tegenstelling tot het normale beton mag schuimbeton niet verdicht worden.

BETONMORTELCENTRALE GORKUM

De mensen maken het verschil