Betonmortelcentrale Gorkum:

verkoop, productie en transport van direct verwerkbare betonmortel

CSC; Concrete Sustainability Council

Keurmerk voor een duurzame productie van beton

Het keurmerk Beton Bewust van de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) garandeert de duurzame productie van betonmortel. Keurmerkhouders mogen Beton Bewust alleen voeren, als zij voldoen aan strenge eisen ten aanzien van betrouwbaarheid, deskundigheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid.

De voordelen van Beton Bewust

– Keurmerkhouders geven advies over het milieuprofiel van beton
– Beton heeft een hoge kwaliteit
– Verantwoorde herkomst van grondstoffen
– Voldoet aan de CO2-prestatieladder, keurmerkhouder is A-leverancier (SKAO)
– Meetbare prestaties (lage CO2-uitstoot bij productie)
– Keurmerkhouder is een Duurzame Leverancier
– Veiligheid is topprioriteit
– Hoge inzet van secundaire materialen

Het keurmerk Beton Bewust geeft zekerheid voor de afnemers van betonmortel. De duurzame productie van betonmortel wordt gegarandeerd en geeft daarmee de benodigde basis om samen te werken. Afnemers van betonmortel kunnen erop rekenen dat de keurmerkhouder meedenkt, adviseert en een hoogwaardige bijdrage levert aan de duurzaamheid van de te realiseren projecten.

Het duurzaamheidsconcept is volop in ontwikkeling en inzichten veranderen. VOBN en haar leden zijn actief betrokken bij deze ontwikkelingen. Bedrijven die het keurmerk Beton Bewust voeren, hebben de ambitie te verbeteren. Daarom heeft VOBN diverse keren een stakeholdersbijeenkomst georganiseerd. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden als basis gebruikt voor de branchemeetlat, daarin staan de voorwaarden waaraan een keurmerkhouder moet voldoen.

Kijk voor meer info op de site van VOBN BETON BEWUST